Informace o zpracování a ochraně osobních údajů na webu Gentleport.cz

Naše společnost AMIGOS PRAGUE s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 08123713, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 313368, si velmi váží vaší důvěry a maximálně chrání vaše data před jejich zneužitím. V tomto článku jsou přehledné informace především o tom:

  • jaké osobní údaje shromažďujeme a k jakým účelům;
  • komu osobní údaje svých klientů předáváme;
  • jaká jsou Vaše práva ve vztahu k osobním údajům, které zpracováváme.

Pokud v tomto článku nenajdete odpovědi na své otázky, nebo se chcete v této souvislosti ještě na něco zeptat, zavolejte nám na telefonní číslo +420 736 529 706, nebo nám pošlete email na adresu info@gentleport.cz.

S vašimi osobními údaji pracujeme z důvodu, abychom mohli splnit to, k čemu jsme se vám zavázali v rámci našich obchodních podmínek, nebo z důvodu, že na tom máme tzv. oprávněný zájem. Zároveň nám to pomáhá dostát všem právním povinnostem plynoucím z právního řádu České republiky. Osobní údaje zpracováváme výhradně s vaším souhlasem, s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy ke zpracování osobních údajů váš souhlas nevyžadujeme.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Snažíme se, aby jich bylo co nejméně a to zejména ty, které potřebujeme pro vytvoření nabídky, jednání o této nabídce, k doručení vašich objednávek na požadovanou adresu, nebo za účelem odpovědi na vámi vznesený dotaz, tj. jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefon, fakturační a doručovací adresa. Můžeme po Vás požadovat i číslo vašeho bankovního účtu, a to v případě vrácení přeplatku nebo částky za stornovanou (již uhrazenou) objednávku. Tyto osobní údaje budou námi zpracovávány nejdéle 3 roky od jejich vzniku, pokud nám neudělíte souhlas k dalšímu zpracování nebo pokud zákon nestanoví jinak.

Komu osobní údaje předáváme?

Zpracování osobních údajů je prováděno společností AMIGOS PRAGUE s.r.o., tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje však pro nás mohou zpracovávat i následující zpracovatelé: The Rocket Science Group, SmartSupp.com s.r.o., Seznam.cz, a.s., Google Inc. Dále je mohou zpracovávat i naši externí dopravci - Česká Pošta s.p., Zásilkovna s.r.o, General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. Vždy klademe důraz na zabezpečené nakládání s těmito údaji a na jejich ochranu před případným zneužitím.

Vezměte, prosím, na vědomí, že máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše konkrétní osobní údaje zpracováváme;
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
  • požadovat po nás výmaz vašich osobních údajů. Data pro účely fakturace a účtování nebudou dotčena.